Introductie:

De Stichting Vrienden van het Ouderenwerk zet zich in om financiële steun aan het ouderenwerk in de BEL gemeenten te bieden.
Het doel hiervan is om onze oudere medeburgers in staat te stellen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het motto

'Ouderen hebben de toekomst.'

gaat wel op, maar niet altijd op eigen kracht.
Daarom draagt de stichting bij aan allerlei projecten waarvoor geen of onvoldoende financiële middelen ter beschikking zijn.

De stichting heeft maar een beperkt vermogen. Daarom kan financiële steun niet worden gegeven zonder de bijdrage van inwoners en organisaties uit de BEL dorpen.