Wilt u ook iets bijdragen?

Stort dan uw gift op rekening NL 28 RABO 0334.9929.31 t.n.v. de Stichting Vrienden van het Ouderenwerk.

Ook kunt u zich aanmelden als begunstiger(donateur). Vul dan het donatieformulier in en stuur deze naar ons antwoordnummer.
Omdat wij vanwege de hoge kosten, geen incasso's meer kunnen verwerken ontvangt u jaarlijks een verzoek van ons om uw gift over te maken.
klik op Donatieformulier

Ook kunt U onze stichting een legaat toe kennen. Dit dient u dan bij de notaris vast te laten leggen.

De ouderen uit de BEL-gemeenten zijn u dankbaar.


Uw gift en de belasting.

De stichting heeft de zogenaamde ANBI status. Dat houdt in dat uw gift voor de belasting aftrekbaar is.

Het RSIN/fiscaal nummer is: 80294 1904