Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter/secretaris:              Jos den Boer, Eemnes

Penningmeester:                      Peter Meeuwis, Eemnes

Algemeen lid:                           Mireille Bekooij, Laren 

Algemeen Lid:                          Marianne Voeten, Laren

De administratie wordt verzorgd door:

de Voorzitter
In de praktijk houdt dit in dat voorgeschoten kosten terugbetaald worden. Deze kosten
worden verantwoord in de jaarrekening.